Terminaltjenester

Verden over siden 1859
Sikker og effektiv behandling av alle typer last

God logistikk og moderne utstyr er viktig for å sikre kontinuitet i godshåndteringen, og dermed unngå unødvendige merutgifter for kunden. Andersen & Mørck har lang erfaring med håndtering av alle typer gods – fra konvensjonell last, til bulklast og spesiell prosjektlast. Som sentral operatør i Borg havn, samarbeider vi tett med havnevesen og andre tilknyttede aktører. Dette gir oss de beste forutsetningene for å kunne koordinere alle ledd i godshåndteringen.

  • Lossing og lasting
  • Lastsikring
  • Stuffing og stripping av containere
  • Containerdepot


Vi hjelper deg med alle dine transportbehov


Einar Bilet

TERMINAL

91164614
einar.bilet (@) wwwandmorkno.wp.monsterweb.no

Per Olav Andersen

SKIPSKLARERING

91379902
per.olav.andersen (@) wwwandmorkno.wp.monsterweb.no

Tom Christensen

SPEDISJON

95106969
tom.christensen (@) wwwandmorkno.wp.monsterweb.no

Bjørn Waglen

SALG

95828528
bjorn.waglen (@) wwwandmorkno.wp.monsterweb.no