Skipsklarering

Verden over siden 1859
Profesjonell service hele døgnet, året rundt
Andersen & Mørck er en av Norges ledende bedrifter innen skipsklarering og tilhørende tjenester. Vi holder døgnkontinuerlig beredskap og håndterer alle gjøremål i forbindelse med skipsanløp. Andersen & Mørck er bindeleddet mellom rederi, fartøy og myndigheter og vi tar oss av los, tollvesen, politi og havnemyndigheter.
  • 24 timers vakttelefon
  • Lasting og lossing
  • Taubåt for ulike behov
  • Bunkers- og vannleveranse
  • Mannskapsbytte
  • Proviant, materiell og personell
Avd. Skipsklarering
Tlf. 69 35 85 15
Etter kontortid (24 t. vaktmob) for skipsanløp: 90 13 21 90
operation (@) wwwandmorkno.wp.monsterweb.no
Vi har erfarne medarbeidere som forstår viktigheten av det vi gjør for deg og dine kunder. Du kan føle deg sikker på at vi kan det vi gjør, og at du får det du betaler for.
Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB2015 N.

Vi hjelper deg med alle dine transportbehov


Einar Bilet

TERMINAL

91164614
einar.bilet (@) wwwandmorkno.wp.monsterweb.no

Per Olav Andersen

SKIPSKLARERING

91379902
per.olav.andersen (@) wwwandmorkno.wp.monsterweb.no

Tom Christensen

SPEDISJON

95106969
tom.christensen (@) wwwandmorkno.wp.monsterweb.no

Bjørn Waglen

SALG

95828528
bjorn.waglen (@) wwwandmorkno.wp.monsterweb.no