Skipsklarering

Borg havn ● Fredrikstad ● Sarpsborg ● Halden ● Moss ● Oslo
Vi er bindeleddet mellom rederi, fartøy og myndigheter som tollvesen, los, politi og havnemyndigheter.

  • 24 timers vakttelefon
  • Lasting og lossing
  • Taubåt for ulike behov
  • Bunkers- og vannleveranse
  • Proviant, materiell og personell
Avd. Skipsklarering
Tlf. 69 35 85 15
Etter kontortid (24 t. vaktmob) for skipsanløp: 90 13 21 90
operation@andmork.no
Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB2015 N.

Hos Andersen & Mørck gir vi personlig og profesjonell service