Terminals and warehousing

Practical and economic solutions

Warehousing servicesOur warehousing services allow your company to achieve more rational operations. Entrust us with the job, and we will make certain you stay updated via our online management system. We have about 17 000 m2 of indoor warehousing space and much outdoor space at nearby public quays, which allows us to offer low prices for goods handling and on-site transport, which always benefits our customers. Of course, we can also take care of distribution from the warehouse out to your customers.

 • Fewer problems from absence due to illness and holidays
 • Reduce fixed expenses
 • Focus on your core business activitiesLager/3PLPraktiske og økonomiske løsninger for ulike behov
Ved å la oss ta ansvaret for varelageret ditt, kan du konsentrere deg om andre oppgaver. Hverdagen din blir mer effektiv og økonomisk. Vi kan tilby lagring innen- og utendørs av alle typer varer.TerminaltjenesterSikker og effektiv behandling av alle typer last

God logistikk og moderne utstyr er viktig for å sikre kontinuitet i godshåndteringen, og dermed unngå unødvendige merutgifter for kunden. Andersen & Mørck har lang erfaring med håndtering av alle typer gods – fra konvensjonell last, til bulklast og spesiell prosjektlast. Som sentral operatør i Borg havn, samarbeider vi tett med havnevesen og andre tilknyttede aktører. Dette gir oss de beste forutsetningene for å kunne koordinere alle ledd i godshåndteringen.

 • Lossing og lasting
 • Lastsikring
 • Stuffing og stripping av containere
 • ContainerdepotContainer-terminalDen riktige kombinasjonen er avgjørende

Optimal håndtering av containere er kompleks, og krever stor grad av planlegging og presisjon. Vår moderne container terminal, har teknologi, kunnskap og kapasitet til å håndtere alle typer containere for konvensjonell og spesiell last, så som open top, flatracks osv.

 • Kontroll av containere
 • Web basert container-styrings program
 • Lasting og lossing
 • Depot
 • Transport
 • Kjøp og salg av containere