Historie

ARgus-fra-Sollem1. januar 1984 gikk firmaene Ludvig Andersen og Mørcks Efterfølger sammen om et nystartet selskap: Andersen & Mørck A/S.

Ludvig Andersen og Mørcks Efterfølger var gamle skipsmeglerforretninger og linjeagenter. Den eldste av disse var Mørcks Efterfølger. I en artikkel i Fredriksstad Blad fra 1917 kan vi lese:

“Den 27. september 1859 ble herr A. Chr. Mørck av departementet ansatt som edsvoren og priviligert megler i Fredriksstad og dermed grunnlagdes den forretning som er nevnt i overskriften”.

Ludvig Andersen overtok sin befraktningsforretning 15. mai 1906.

 

Print Friendly, PDF & Email