– NSAB 2015

NSAB 2015 (se under) regulerer forholdet mellom speditøren og hans oppdragsgiver. Avtaleverket har kommet i stand gjennom forhandlinger – og etter avtale – med Nordisk Speditørforbund på den ene siden og de nordiske transportorganisasjonene på den andre.

Last ned norsk eller engelsk versjon:

NSAB2015 ENG

NSAB2015 NO

 

Print Friendly, PDF & Email