Lager/3PL

lagerPraktiske og økonomiske løsninger for ulike behov

Ved å la oss ta ansvaret for varelageret ditt, kan du konsentrere deg om andre oppgaver. Hverdagen din blir mer effektiv og økonomisk.

Vi kan tilby lagring innen- og utendørs av alle typer varer.

• Reduser faste utgifter
• Reduser problemer rundt sykefravær, ferier o.l.
• Frigjør kapital
• Fokuser på kjernedrift

Print Friendly, PDF & Email