Lager og havnelogistikk

Praktiske og økonomiske løsninger

LagertjenesterVi har lager i Fredrikstad til leie. Med våre 3PL lagertjenester på Øra Industriområde ved Borg Havn kan du oppnå en mer rasjonell drift av selskapet ditt. Du overlater lagerdriften til oss og vi sørger for at du holdes oppdatert via vårt nettbaserte styringsprogram.

Med rundt 17.000 kvm innendørs lager samt utearealer på nærliggende offentlig kai, har vi lave kostnader knyttet til håndtering og interntransport – noe som igjen kommer våre kunder tilgode. Selvfølgelig tar vi også hånd om distribusjonen fra lager og ut til dine kunder.

  • 3PL
  • Minske problemer rundt sykefravær og ferier
  • Redusér faste utgifter
  • Sett fokus på kjernedriftHavnelogistikkSom sentral operatør på Borg havn sørger vi for en sikker og effektiv behandling av alle typer last – fra konvensjonell last i containere til bulklast og spesiell prosjektlast. Gjennom gode rutiner, ansatte med lang erfaring og en moderne maskinpark sikrer vi kontinuitet og rasjonell drift til fordel for våre kunder. Vi samarbeider tett med Borg havn IKS og andre tilknyttede aktører, og har de beste forutsetningene for å kunne koordinere alle ledd i håndteringen av godset.

  • Lossing og lasting av alle typer gods
  • Sikring av last
  • Stuffing og stripping av containere
  • Containerdepot