Lager og havnelogistikk

Praktiske og økonomiske løsninger

LagertjenesterVi har lager i Fredrikstad til leie. Med våre 3PL lagertjenester på Øra Industriområde ved Borg Havn kan du oppnå en mer rasjonell drift av selskapet ditt. Du overlater lagerdriften til oss og vi sørger for at du holdes oppdatert via vårt nettbaserte styringsprogram.

Med rundt 17.000 kvm innendørs lager samt utearealer på nærliggende offentlig kai, har vi lave kostnader knyttet til håndtering og interntransport – noe som igjen kommer våre kunder tilgode. Selvfølgelig tar vi også hånd om distribusjonen fra lager og ut til dine kunder.

  • 3PL
  • Minske problemer rundt sykefravær og ferier
  • Redusér faste utgifter
  • Sett fokus på kjernedrift