Lager og havnelogistikk

Praktiske og økonomiske løsninger

HavnelogistikkSom sentral operatør på Borg havn sørger vi for en sikker og effektiv behandling av alle typer last – fra konvensjonell last i containere til bulklast og spesiell prosjektlast. Gjennom gode rutiner, ansatte med lang erfaring og en moderne maskinpark sikrer vi kontinuitet og rasjonell drift til fordel for våre kunder. Vi samarbeider tett med Borg havn IKS og andre tilknyttede aktører, og har de beste forutsetningene for å kunne koordinere alle ledd i håndteringen av godset.

  • Lossing og lasting av alle typer gods
  • Sikring av last
  • Stuffing og stripping av containere
  • Containerdepot