Container-terminal

 

Den riktige kombinasjonen er avgjørendecontainer

Optimal håndtering av containere er kompleks, og krever stor grad av planlegging og presisjon.

Vår moderne container terminal, har teknologi, kunnskap og kapasitet til å håndtere alle typer containere for konvensjonell og spesiell last, så som open top, flatracks osv.

  • Kontroll av containere
  • Web basert container-styrings program
  • “Real-time” rapportering fra truck til rederi eier via edi.
  • Lasting og lossing
  • Depot
  • Transport
  • Kjøp og salg av containere
Print Friendly, PDF & Email